1 maart 2023

Hoe krijg ik controle over mijn autorisatie-inrichting?

Door risicobewust te ondernemen vertaalt u vertrouwen naar zekerheid. Een strakke administratieve organisatie en interne controle draagt hieraan bij en is te realiseren door een gedegen inrichting van de autorisaties in Dynamics 365 Business Central.  

Vanuit risicobewust ondernemen heeft u voor de afronding van de implementatie van Dynamics 365 Business Central al direct gezorgd voor functiescheiding door middel van het inrichten van autorisaties. En u heeft uiteraard het beheer en de toezicht op de kwaliteit van de autorisaties georganiseerd, waardoor u eenvoudig interne en externe verantwoording kan afleggen. U bent volledig in-control. 

De autorisatiecyclus

Of bent u niet één van deze bedrijven, maar heeft u wel de wens de beveiliging en beheersing van uw primaire IT-systeem, Dynamics 365 Business Central, op orde te brengen? Zorg dan voor een krachtige en controleerbare autorisatiestructuur! 

Autorisaties inrichten is geen routinematig werk en vereist specialistische kennis. De complexiteit moet niet worden onderschat. En de begrote investering en het gewenste resultaat moeten niet uit het oog worden verloren. 

Voor het beste resultaat adviseren wij u de autorisatiecyclus te doorlopen. De autorisatiecyclus bestaat uit de volgende stappen. 

 1. Ontwerpen
  • In de eerste fase start u met het bepalen van de functionele inrichting van de autorisaties. U geeft aan hoe uw functionele organisatie moet worden vertaald naar Dynamics 365 Business Central. 
  • Om de autorisatiestructuur te ontwerpen dienen top-down met kerngebruikers de benodigde autorisaties te worden vastgesteld. 
 2.  Bouwen
  • Zodra alle machtigingensets duidelijk zijn dienen deze te worden gebouwd en gegroepeerd naar organisatierollen. Voor een eenvoudige aanpak adviseren wij het gebruik van Authorization Box. 

 3. Verfijnen
  • Ten aanzien van de gebouwde autorisaties kan een verfijningsslag van tabel- of schermniveau naar veldniveau of met filters nodig zijn. Ook kan het nodig zijn om validaties aan te brengen op veldniveau. Wij adviseren hiervoor het gebruik van de apps Field Security en Field Validation. 

 4. Beheren
  • Om de gerealiseerde autorisatie-inrichting krachtig en in stand te houden en het alledaagse autorisatiebeheer zo eenvoudig mogelijk te maken adviseren van de beheerfunctionaliteit van Authorization Box. 

 5. Monitoren
  • Het bewaken van de kwaliteit van de autorisaties is van groot belang voor de interne controle. Op basis van de Authorization Box kunt u deze kwaliteit zeer eenvoudig (continu) bewaken. Hierbij wordt gemonitord op gegevenseigenaarschap, functiescheiding en conflicterende bevoegdheden. 

Om een goed autorisatieproject te onderscheiden van een perfect autorisatieproject hebben wij twintig tips voor u. Volg deze tips op en zorg dat u niks over het hoofd ziet. Zo ligt een professionele autorisatie inrichting binnen handbereik! 

Ontdek ons totaalpakket

Onze autorisatiesoftware bestaat uit de Authorization BoxField Security en Field Validation app. Deze software helpt u bij het inrichten, managen en monitoren van uw autorisaties.

Authorization Box

Autorisaties inrichten, beheren en monitoren.

Authorization Box is dé autorisatieoplossing voor Microsoft Dynamics en zorgt voor een beter beheersbare en controleerbare Microsoft Dynamics omgeving. Dankzij Authorization Box laat u het tijdrovende en complexe autorisatieproces achter u.

Lees meer

Field Security

Autorisaties inrichten tot op veldniveau

Met onze Field Security App kunt u de standaard rechtenstructuur optimaliseren op veld-, filter- en actieniveau, waarmee u de beveiliging en interne controle van uw Dynamics 365 Business Central applicatie sterk verbetert. 

Lees meer

Field Validation

Veldvalidatie op gebruikersniveau.

Met de Field Validation app kunt u flexibel business rules voor uw datakwaliteit inrichten. Hiermee kunt u zorgen dat al uw data voldoet aan de door u gestelde regels voordat deze data gebruikt kan worden in verdere processen en transacties. 

Lees meer