Autorisatiesoftware: Optimale beheersing van uw autorisaties in Microsoft Dynamics

Met onze autorisatiesoftware bieden wij gebruiksvriendelijke ondersteuning voor de volledige cyclus van autorisaties: ontwerpen, bouwen, beheren en monitoren van autorisaties in Microsoft Dynamics. Hierdoor kunt u compliant en risicobewust ondernemen en bent u in control over uw eigen interne organisatie.

In control met Microsoft Dynamics

De ERP-oplossingen van Microsoft Dynamics zijn intelligent en gebruiksvriendelijk, maar bieden onvoldoende ondersteuning voor de beveiliging en beheersbaarheid van uw bedrijfsprocessen.

Weet u bijvoorbeeld: Wie welke rechten heeft in uw Microsoft Dynamics ERP? Wie wijzigingen heeft doorgevoerd en waar u het meest kwetsbaar bent?

Onze software biedt u ondersteuning in het beantwoorden van deze vragen. Onze oplossing omvat het ontwerpen, bouwen, beheren en monitoren van autorisaties, waardoor u volledig in control bent over uw interne organisatie en tegelijkertijd voldoet aan compliance- en risicoverplichtingen. Hiermee ondersteunen we uw bedrijf om bewust en in overeenstemming met regelgeving te opereren.

Autorisatiecyclus

  1. Ontwerp: inventariseren van benodigde autorisaties in Dynamics.
  2. Bouw: vertalen van geaccepteerde autorisatiesrollen en profielen naar machtigingensets.
  3. Verfijn: identificeren van de benodigde behoeften gericht op objectautorisaties en veld- & datasetbeveiliging.
  4. Beheer: inrichten van  het gewenste autorisatiebeheer.
  5. Monitor: implementeren van een inrichting met normen voor functiescheiding en gegevenseigenaarschap in Dynamics.

Vraag een demo aan

Autorisatiesoftware

Authorization Box

Autorisaties inrichten, beheren en monitoren.

1. Snel machtigingensets maken
2. Eenvoudig en flexibel beheer
3. Inzicht in kwaliteit van autorisaties
4. Snelle activatie van beveiligde cloudoplossing

Authorization Box (NL)

Field Security

Autorisaties inrichten tot op veldniveau

1. Verfijning door veldautorisaties
2. Beveiliging door filters
3. Waterdichte functiescheiding
4. Beveiliging via machtigingensets

Field Security

Field Validation

Veldvalidatie op gebruikersniveau.

1. Zorgt voor geen hiaten
2. Instelbaar op gebruikersniveau
3. Verbeterde datakwaliteit
4. Conditionele validaties op basis van parameters en filters

Field Validation