27 februari 2024

Een nieuwe gebruiker aanmaken in Business Central cloud

Dat is vreemd, zul je denken: "als ik naar de gebruikerspagina in Business Central online ga, is de knop "Nieuw" grijs. Kan ik dan geen nieuwe gebruikers aanmaken?" Gelukkig kunt u wel gebruikers aanmaken, maar op een andere manier dan u gewend was vanuit een oude NAV omgeving of uw BC on-prem omgeving. Gebruikersbeheer in BC in de cloud begint in het Microsoft 365 admin center.

Hoe een nieuwe gebruiker instellen in Business Central in de cloud

(Verschil tussen gebruikersonderhoud in Business Central online en on-prem)

Gebruikersaccounts in Business Central moeten eerst worden aangemaakt in het Microsoft 365 admin center. Vanuit de scheiding van verantwoordelijkheden is dit niet anders dan een systeembeheerder voorheen een nieuwe gebruiker moest aanmaken als Windows Gebruiker voordat deze kon worden toegevoegd in Business Central of NAV. Je Microsoft Partner zorgt er in principe voor dat het afgesproken aantal abonnementen voor Business Central online beschikbaar is in het admin center. Uw eigen admin center beheerder kan dan een gebruiker aanmaken in Microsoft 365 en de juiste abonnementen toewijzen.

Nadat abonnementen zijn toegewezen aan een (nieuwe) gebruiker in Microsoft 365 admin center, kan uw applicatiebeheerder de gebruiker toevoegen in Business Central met behulp van de knop "Gebruikers bijwerken vanuit Microsoft 365". Afhankelijk van de License Configuration instellingen in Business Central (zie later meer hierover in een andere blog), krijgt een nieuwe gebruiker dan een aantal standaard rechten toegewezen. Deze machtigingen kunnen vervolgens worden aangepast naar de vereiste machtigingen die overeenkomen met de taken en verantwoordelijkheden van de nieuwe gebruiker.

Uiteindelijk lijkt de methode voor het beheren van gebruikers in de online omgeving op de oude situatie met NAV of Business Central on-prem. Zie de vergelijking in de tabel hieronder.

Stap

Business Central online 

Business Central on-prem/NAV 

Verantwoordelijke

Licentie voor aantal gebruikers

Update abonnementen in Microsoft 365 admin center 

Update licentie(.flf) file 

Microsoft Partner 

Gebruikers aanmaken

Gebruiker aanmaken in Microsoft 365 admin center en BC-licentie toewijzen

Windows-gebruiker in actieve map maken

Systeembeheerder 

Gebruiker toevoegen aan BC

Gebruiker toevoegen aan Business Central door synchroniseren met Microsoft 365

Gebruiker toevoegen aan Business Central / NAV door nieuwe gebruiker aan te maken en Windows-gebruiker te selecteren

Applicatiebeheerder

Machtigingen toewijzen

Wijs de juiste machtigingssets toe aan de nieuwe gebruiker

Wijs de juiste machtigingssets toe aan de nieuwe gebruiker

Applicatiebeheerder

Hieruit kunnen we concluderen dat er vanuit een beheerperspectief geen verschil is tussen het online of on-prem beheren van gebruikers.