22 april 2024

Voor wie zijn autorisaties belangrijk?

In elk bedrijf is er een belang voor interne beheersing en informatiebeveiliging. Autorisatie lossen dit op, maar voor wie zijn die nu eigenlijk belangrijk? 

Het antwoord is simpel: Voor iedereen

In elk bedrijf en op iedere afdeling is er een belang voor interne beheersing en informatiebeveiliging. Dé oplossing hiervoor zijn autorisaties. Die zorgen voor een adequate functiescheiding en daarmee betrouwbaarheid van uw gegevensverwerking. Om deze reden is goed autorisatiebeheer in Dynamics 365 Business Central erg belangrijk.

Bovengenoemde termen zoals interne beheersing, informatiebeveiliging en functiescheiding zijn termen die vaak richting de afdeling finance, HR of IT worden geschoven. Ondanks dat dit de drie voornaamste afdelingen zijn die naar voren komen als we het hebben over autorisaties, is interne beheersing een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen die met het informatiesysteem werkt! In deze blog brengen we de voordelen van een goed autorisatiebeheer aan het licht bij de hierboven genoemde drie afdelingen:

  1. Finance:
    Goed autorisatiebeheer bij finance heeft meerdere voordelen. Het voorkomt onbevoegde transacties en fraude, het leidt tot betrouwbare cijfers, het stelt bedrijven in staat de grootste financiële risico’s optimaal te kunnen beheersen door functiescheiding. En tenslotte creëert het een interne, aantoonbare controle voor externen, zodat zij op het informatiesysteem kunnen steunen.

  2. HR:
    Ook op de HR-afdeling is goed autorisatiebeheer onmisbaar. Allereerst is het van groot belang voor verlof, ziekte en in-/ en uitdiensttreding. Ook leidt het tot hogere personeelsproductiviteit én bescherming van personeelsgegevens. Tot slot zorgt gedegen autorisatiebeheer voor aansluiting van bevoegdheden bij het desbetreffende functieprofiel door Role Based Access.

  3. IT-afdeling:
    Tenslotte nog de voordelen van autorisaties voor de IT-afdeling van een bedrijf. Goed autorisatiebeheer verkleint het risico op fouten, doordat medewerkers geen onbevoegde acties kunnen uitvoeren. Het bespaart de IT’er of applicatiebeheerder veel tijd in het herstellen van fouten in het systeem, het verbetert de datakwaliteit en vermindert het aantal vragen en doorvoeren van updates en wijzigingen is eenvoudiger.

Wij helpen graag!

Bent u niet werkzaam bij één van deze afdelingen? Goede autorisaties hebben wel impact op u: er kan minder misgaan en uw werk wordt makkelijker door hogere kwaliteit van informatie in het systeem. Zorg dat u het volgende artikel niet mist of stuur ons direct een bericht en ontdek de impact van een krachtige autorisatiestructuur in Microsoft Dynamics.

Ontdek meer over onze autorisatiesoftware